Välj en sida

Falsklarm som felaktigt påstår att det finns ett säkerhetshot i en miljö – är ett stort problem i it-säkerhetscenter. Det finns många studier som visar att säkerhetsanalytiker ägnar orimligt mycket tid och möda på att agera på larm som tyder på ett akut hot mot deras system – men som visar sig vara godartade. Att helt eliminera falsklarmen från miljön är nästan omöjligt. Men det finns sätt för säkerhetschefer att ägna minsta möjliga tid åt dem.

Läs mer  

Generated by Feedzy