Välj en sida

5 tips på hur ni kan öka er IT-säkerhet

jul 10, 2020

Tips 1!

– Gör en riskanalys på ditt företag 

Ta hjälp av ett IT-företag för att få en analys på hur er IT-miljö ser ut just idag. Genom en riskanalys eller konsultation på er infrastruktur kan ni få hjälp med vilka lösningar som behövs för att göra er IT-miljö cybersäker. Detta är alltid ett första steg för att komma på rätt spår att säkra upp er data. Detta är varken krångligt eller svårt. 

Tips 2!

– Tvåstegsautentisering 

Hackers idag är väldigt duktiga på att lista ut våra lösenord, utan att vi märker det. Det kan vara via nätfiskemejl, att vi har för lätta lösenord eller en oskyldig länk. Lösenord är vår identifiering på internet och kräver därför mycket försiktighet. En lösning på lösenordsdilemmat är tvåstegsautentisering, som namnet indikerar handlar detta om ett godkännande i två steg. När du skrivit in ditt lösenord på en plattform eller i ett system skickas ett meddelande till din mobila enhet där du får acceptera att det är du som valt att göra inloggningen. Detta betyder alltså att det behövs tillgång till både ditt systemlösenord och din mobila enhet för att kunna komma åt dina lösenord.  

Tips 3!

– Backup  

Säkerhetskopiera! Spara ner er företagsdata. Vid förlorad data är det enklaste och bästa sättet att återställa det med en säkerhetskopiering. Förlorad data kan vara allt mellan hackers, som utsätter företag för utpressningsprogram där företaget blir utpressad att betala en lösensumma för att få data återställd, till att en byggnad eller ett kontor brinner ner eller drabbas av en naturkatastrof. Det krävs alltså också att säkerhetskopieringen inte befinner sig på samma plats som själva företaget. Den vanligaste lösningen är att lägga den i molnet.  

Tips 4!

– Installera brandväggar 

Att ha installerade och uppdaterade brandväggar är oerhört viktigt för din verksamhet. En brandvägg fungerar som ett filter mellan internet och datorn. Brandväggen granskar, godkänner eller stänger ute uppgifter och förhindrar intrångsförsök som kan rubba en hel verksamhet och dess system och applikationer. En brandvägg bestämmer alltså vilken nätverkstrafik som får passera och vad som anses vara farligt. Nästa generations hotspecifika brandväggar är utformade för att undersöka och identifiera faror på en mer detaljerad nivå. Detta är en mycket bra helhetslösning för att undvika intrångsförsök.  

Tips 5!

– Utbilda er personal 

Se till att alla era medarbetare har fått samma utbildning inom IT-säkerhet och vet vad som gäller i företaget. Sätt riktlinjer efter utbildningsslut som gör att alla vet vad som skall göras vid en möjlig attack och vad som ska göras för att förebygga för dessa. Exempelvis att vara försiktiga med att klicka på misstänksamma länkar, ha olika och uppdaterade lösenord till alla applikationer och så vidare. Mycket handlar om den kompetens och erfarenhet som människan behöver för att kunna förebygga cyberattacker i en verksamhet. Det krävs att alla företag utbildar och hjälper sina medarbetare för att kunna skydda sin verksamhet.  

 Detta är fem tips som kan hjälpa dig som företagare att säkra er IT-miljö. OJCO IT kan hjälpa er på samtliga punkter.  

  • OJCO erbjuder konsultationer för att kartlägga hur er infrastruktur ser ut idag. 
  • Lösenordshanterare för säker lösenordshantering. 
  • Backup där data krypteras innan den skickas till våra backupservrar via internet. Replikering som är en identisk spegling av din befintliga server.  
  • OJCO IT har sedan många år tillbaka jobbat med Next Generation Threat Preventions brandväggar 
  • Vi certifierar ert företag och utbildar er personal i informationssäkerhet genom SSF och SBSC 

VI hoppas att vi hörs snart och trevlig helg önskar vi på OJCO IT!