Välj en sida

Nyheter från OJCO

10 tips från FRA för bättre cybersäkerhet

aug 10, 2020

Cyberattacker har ökat markant under pandemin som råder under 2020, detta är något som Försvarets radioanstalt FRA konstaterat. Många jobbar hemifrån där nätverkssäkerheten inte är densamma som på jobbet. I vissa fall har krisen tagit så pass mycket fokus att IT-säkerheten har kommit i skymundan. Attackerna får hela tiden nya fokus. Forskning, medicinteknikbolag och organisationer som jobbar med epidemiologi har blivit nya offer. Men det är inte bara dessa organisationer som drabbas. Alla kan drabbas, även den enskilda människan. Och den som har det säkraste skyddet blir sist upptäckt.  

Debatter som hörts mycket på sistone är att Sverige halkar efter inom cybersäkerhetsområdet. Men många andra länder halkar också efter. Digitaliseringen sprider sig mycket i Sverige idag också viket leder till att det finns mer som måste försvaras. Ju fler funktioner eller applikationer som är digitala, ju mer måste försvaras mot cyberattacker och cybersäkerheten har inte gått i samma takt i Sverige som digitaliseringen. Så vad måste göras? Den största och viktigaste faktorn är att kompetensen i Sverige måste öka. Utbildning och kompetens bland människan är viktigt. FRA nämner också 10 tips för bättre cybersäkerhet i sin rapport:  

  1. Installera säkerhetsuppdateringar så fort det går
  2. Förvalta behörigheter och använd starka autentiseringsfunktioner
  3. Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter
  4. Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)
  5. Gör säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka
  6. Tillåt endast godkänd utrustning i nätverket
  7. Säkerställ att endast godkänd mjukvara får köras (vitlistning)
  8. Segmentera nätverken och filtrera trafiken mellan segmenten
  9. Uppgradera hård- och mjukvara
  10. Säkerställ en förmåga att upptäcka säkerhetshändelser

Kontakta OJCO IT så hjälper vi er idag!  

 

Artikel: FRA varnar: Nya mål för cyberattacker 

Rapport från FRA: Cybersäkerhet i Sverige- Rekommenderade säkerhetsåtgärder