Med ett videokonferenssystem från OJCO kommer ni att spara tid, pengar och miljön

Med videokonferens kan ni:

Värna om miljön.
Minska era resekostnader markant.
Ta snabbare beslut (Time to market).
Träffas när Ni vill så ofta Ni vill.
Systemen är driftsäkra, framtidsäkra och användarvänliga.
Håll kontakten med dina/era avdelningar/kunder runt om i världen utan att lämna kontoret.

OJCO plockar fram skräddarsydda lösningar för era ändamål. Oavsett om ni själva fullföljer investeringen för ett komplett videokonferenssystem eller hyr in er på OJCOs videokonferensplattform i vilken man kan ansluta ett stort antal deltagare samtidigt. Detta utan att behöva öppna upp några portar i era brandväggar. OBS, i det fall ni redan har ett videokonferenssystem och vill bygga ut det är de av OJCO förespråkade systemen kompatibla med de flesta systemen på marknaden.

[webbu_icontile size="" url="" pi="463" color="TLightRed" sname="" sicon="" scolor="" imgicon=""]icon-magic[/webbu_icontile]