Åtgärda problemen innan de uppstår!

Många företag har idag servrar och datorer som inte är uppdaterade eller är i ”dåligt” skick. Många sätter t ex upp en server och låter den gå tills något händer, och när det väl händer så går allt ner och det skapar stora problem. Vi erbjuder underhåll och ser till att servrarna och datorerna mår bra. Med våra distanstjänster förebygger vi problem och kontrollerar utrustningen varje dag – både hård- och mjukvara. Om problem uppstår uppmärksammas detta genom larmindikering. Vi underhåller utrustningen kontinuerligt med de senaste uppdateringarna och utför prestandahöjande åtgärder dagligen.

Det släpps nya säkerhetsuppdateringar var eller varannan vecka och det är viktigt att dessa installeras för att förhindra intrång och för att förbättra de program som finns installerade. Med våra distanstjänster sköter vi detta automatiskt.

Med våra distanstjänster har användarna även möjlighet att kontakta vår supportavdelning där vi kan utföra ”fjärrsupport”. Med användarens godkännande kan vi koppla upp oss till deras skärm och åtgärda fel samtidigt som användaren ser hur vi gör. Användaren kan också på ett enklare sätt visa oss vad som är fel. Allt sker med högsta säkerhet. Vi supportar idag användare både inom och utanför Sverige.